Toelichting

Toelichting op het programma

Algemene principes en ideeën:
1. We bespreken zoveel mogelijk geprinte foto’s, liefst in passe-partout (maar daar mag om moverende redenen van worden afgeweken)
    De beamer wordt alleen gebruikt voor sprekers/presentaties, toelichtingen en speciale aangelegenheden.
2. Graag de exif van de foto’s op de achterkant vermelden
3. Bij de kringavonden in principe 1 foto p.p inleveren (altijd, behalve bij expo en bij afdeling); een tweeluik of drieluik telt als 1 en wordt ook als zodanig beoordeeld of besproken.
4. De Tien Minuten Van … zal enkele malen open staan voor mensen die een (1) foto van zichzelf plenair willen toelichten en bespreken.
Liefhebbers kunnen zich aanmelden.
5. Om publiciteit te genereren en daarmee wellicht nieuwe leden aan te trekken gaan we iedere maand een foto opsturen naar lokale media, begeleid van een korte tekst.
    Hiervoor gebruiken we de Foto van de Maand, maar die gaan we minder vaak kiezen om zowel tijd te besparen alsook om het competitieve element bij besprekingen te verlagen.
    De Foto van de Maand (incl. puntentelling) zullen we daarom alleen nog kiezen op momenten dat de inzendingen ook door de afdeling of bond zullen worden beoordeeld.
    De overige maanden zal er zonder puntentelling een Persfoto worden gekozen. Zo selecteren we iedere maand een foto die we, met een korte tekst, kunnen opsturen naar de lokale media.
6. Uitstapjes staan niet meer expliciet in het programma, deze kunnen op eigen initiatief van de leden worden georganiseerd.