richtlijnen afdelingscompetitie

Activiteiten Fotobond Kennemerland 2024-25

Alle fysieke bijeenkomsten worden normaal gesproken gehouden in De Ringvaart, Floris v Adrichemlaan 98. 2035 VD Haarlem. De avonden beginnen om 20 uur en eindigen uiterlijk om 22.30 uur. Vanaf 19.30 uur is de zaal open.

Richtlijnen aanleveren foto’s afdelingscompetitie

Voor de serieronde:
Lever een serie van 5 foto’s in op A4-formaat (dus niet kleiner of groter). NIET in passe-partout (om logistieke redenen) en niet opgeplakt. Inleveren in een A4- envelop.
Eén serie per fotograaf. Er wordt recent werk verwacht. Aan de hand van deze foto’s zal de jury de collectie beoordelen en bespreken.
Op de achterkant van elke foto dient te worden vermeld:  

  • Naam en het Fotobond-lidnummer van de fotograaf
  • Naam van de fotoclub
  • De presentatievolgorde (volgnummer)

De schrijfrichting op de foto bepaalt wat de bovenkant is. 
Op de envelop dienen de volgende gegevens te worden vermeld:

  • Naam en het Fotobond-lidnummer van de fotograaf
  • Naam van de fotoclub

 Voor de overige rondes:
Er mogen alleen foto’s ingeleverd worden, dus geen boekjes. 
Er wordt recent werk verwacht.
Elk werk bestaat uit a) één foto of b) een bij elkaar horende serie van maximaal 3 foto’s.

Formaat: maximaal 40 X 50 cm, inclusief passe-partout.
Op de achterkant van de foto dient te worden vermeld:  

  • Naam en het Fotobond-lidnummer van de fotograaf
  • Naam van de fotoclub

De schrijfrichting op de foto bepaalt wat de bovenkant is.
Passe-partout is niet verplicht. Een foto zonder passe-partout dient dan wel opgeplakt te zijn op materiaal met een maximale dikte van 2 mm. (Een foto moet staand geplaatst kunnen worden)

Bestaat het werk uit meerdere foto’s dan dient iedere foto ook een volgnummer te hebben.
Foto’s die behoren tot een serie dienen duidelijk als zodanig te zijn gemerkt. Een serie zal worden gewaardeerd als één werk.