Alle berichten van Louise Wolffensperger

Burgemeester bezoekt Fotokring Uithoorn

Burgemeester bezoekt Fotokring Uithoorn

Wie denkt dat burgemeester Heiliegers na een drukke werkdag moe naar huis gaat, had het op dinsdag 30 april mis. Hij kwam vrolijk en fris naar de Fotokring Uithoorn om een clubavond bij te wonen. Het doel: zijn burgers en de verenigingen in het dorp leren kennen.

Hij toonde oprechte interesse in de vereniging, die tweewekelijks een kringavond heeft. De fotokring heeft een stabiel aantal leden (ca. 30) van wie iedere avond dik 20 aanwezig zijn.  De burgemeester gaf bij binnenkomst alle leden persoonlijk een hand en maakte met diverse leden een praatje.

De fotokring had een reguliere avond, zodat onze burgervader een zo natuurlijk mogelijke indruk van de vereniging zou krijgen: de bespreking van foto’s die de leden hadden gemaakt in het kader van de kringwedstrijd, gevolgd door verkiezing van de foto van de maand. Het thema van de avond was lichtval. Zoals gebruikelijk werden foto’s met een behoorlijke diversiteit op het fotobord gezet. De heer Heiliegers gaf bij enkele foto’s een mooie beschouwing waarom juist deze foto’s hem aanspraken. Lijnenspel en mensen in hun leefomgeving of met een duidelijke emotie bleken zijn voorkeur te hebben. In het verleden heeft de burgemeester zelf ook gefotografeerd, maar  tengevolge van keuzes en prioriteiten is deze hobby niet blijvend gebleken. Aan het eind van de avond overhandigde onze voorzitter hem een jubileumboek. Dit prachtige boek met tientallen foto’s van onze leden zal hij ongetwijfeld met plezier bekijken.

De Fotokring Uithoorn houdt zich aanbevolen voor een presentatie van zijn portfolio, die voorlopig helaas nog in een verhuisdoos zit.

Foto’s paren

Nu eens geen foto-opdracht waarbij de fotograaf gebonden was aan een bepaald thema maar ook geen vrije opdracht.

De uitdaging bij deze opdracht was om twee foto’s te maken waarbij het onderwerp verschilde maar er wel degelijk overeenkomst was. Of, twee foto’s die elkaar nodig hebben om het hele verhaal te vertellen. Of……., nou ja, in ieder geval twee foto’s met samenhang.

De resultaten waren verrassend en liepen erg uiteen maar de ultieme winnaar van deze uitdaging was Margot Fiechter met haar secuur uitgewerkte trappen- en slakkenhuis.

Ander Perspectief 5-23 nov.

Van 5 – 23 november expositie  Ander perspectief in het gemeentehuis van Uithoorn

Waar denk jij aan als je hoort ‘ander perspectief’? Aan een zaak die van de andere kant bekeken wordt? Juist, dat is precies wat de leden van Fotokring Uithoorn hebben gedaan: alledaagse dingen gefotografeerd vanuit een andere hoek. De resultaten zijn van 5-23 november te zien in het gemeentehuis van Uithoorn.

Soms wordt dat wel kikkerperspectief genoemd: liggend op de grond omhoog fotograferen. Of juist vogelperspectief: vanuit de hoogte omlaag bekeken. Maar natuurlijk zijn de leden nog creatiever dan alleen deze twee perspectieven. Een afbeelding van iets dat twee heel verschillende onderwerpen toont. Een afbeelding van een spiegeling. Een afbeelding van een voetstap op een plein. Een vogel die onder zich de stad ziet. Kortom: 36 verrassende, boeiende foto’s. De afwisseling is ook ditmaal weer groot.

Het is inmiddels een traditie dat in het najaar een fraaie tentoonstelling te zien is in het gemeentehuis. Ben je nieuwsgierig? Loop zeker even binnen in het gemeentehuis. De tentoonstelling is gratis te bezoeken gedurende de openingstijden van  het gemeentehuis.

Will de Jong

Foto van het Jaar 2016-2017

Aan het eind van het seizoen kiezen we uit de foto’s die bij de verkiezing Foto van de Maand op de 1e en 2e plaats eindigden, de Foto van het Jaar.

Dit seizoen hebben we de foto “Valencia” van Margriet Silvis uitgekozen tot beste foto van het seizoen 2016-2017!