Toelichting

Toelichting Programma 2018-2019 Fotokring Uithoorn

De volgende disciplines/thema’s komen dit seizoen aan de orde (intro’s worden tijdens het seizoen gehouden)
Afdeling:
• Food (omschrijving; niet alleen het zo aantrekkelijk mogelijk weergeven van voedsel, maar ook alles wat onder de bredere noemer van voedsel valt, zoals bijv. voedselproductie, voedselbereiding of het nuttigen ervan. Het voedsel dient wel het hoofdonderwerp van de foto te zijn.
• Thuis (geen omschrijving afdeling, dus je hebt alle vrijheid om dit thema zelf in te vullen)
• Sport (omschrijving; het woord sportfotografie zegt eigenlijk alles al: foto’s maken in een sportomgeving. Dit kan gaan om het vastleggen van een cruciaal moment in een wedstrijd, maar ook over de emoties van spelers of toeschouwers, waarbij bij die laatste wel de relatie met de sport duidelijk moet zijn.
• Ruimte (geen omschrijving afdeling, dus je hebt alle vrijheid om dit thema zelf in te vullen)
FU
• Foto’s-paren
• In de stijl van oude Meesters
• Lichtval

Aanleveren van foto’s voor de afdeling: max. 40×50 cm. Indien geen passe-partout, dan opgeplakt, foto moet kunnen staan.
Zie voor een uitgebreide omschrijving van de eisen onze website onder tabblad ‘programma’ of de website van de Afdeling Kennemerland.
Als je niet aanwezig bent, dan mag je foto uiteraard meedoen voor Foto van de Maand en ook naar de afdelingscompetitie worden ingestuurd. Jouw foto wordt dan echter niet besproken in geval van tijdgebrek.

Series: Zie voor een uitgebreide omschrijving van de eisen onze website onder tabblad ‘programma’ of de website van de Afdeling Kennemerland.

Thema expositie november 2018: Ander Perspectief.
Uitleg: Meestal wordt gekozen voor ooghoogte, maar nu gaan we voor Kikvors- of Vogelvluchtperspectief. LET OP: ALLEEN LANDSCAPE EN FOTOKRING-WIT PASSE-PARTOUT

Presentaties van leden mogen zowel digitaal als met prints.
In de huid van: Een groot deel van de avond wordt gevuld met presentaties van de leden. Neem foto’s mee op een USB-stick van een bekende fotograaf en met je zelfgemaakte foto’s, geïnspireerd op deze stijl.
Meld je aan bij de secretaris! Inschrijving vanaf heden geopend!
Ik ben bezig met….
Voor deze rubriek kun je je aanmelden voor 4 verschillende kringavonden. Er is ruimte voor meerdere fotografen op een avond.
Meld je aan bij de secretaris! Inschrijving vanaf heden geopend!

Wintercafé:
Informele bespreking van meegebrachte foto’s in print of op laptop/USB-Stick.
Hapje en drankje van de fotokring.

Foto’s paren of plaatsen in juxtapositie: het naast elkaar plaatsen van twee foto’s om een bepaald effect te bereiken. Zoals overeenkomst in vorm of lijnenspel. Doel: praten over hoe de twee gecombineerde foto’s je denken over “de bedoeling” kunnen sturen en richting kunnen geven aan het verhaal van de kijker.

In de stijl van oude Meesters: Eén van de vroegste stromingen in de fotografie was het picturalisme. Fotografen bouwden voort op tradities uit de schilderkunst van de zeventiende- en negentiende eeuw. Nederlandse fotografen als Henri Berssenbrugge, Adriaan Boer, Bernard Eilers en Berend Zweers maakten rond 1900 van de fotografie een kunstvorm. Ze pasten bijvoorbeeld chiaroscuro toe – het spel van contrasten tussen licht en donker. Daarbij keken ze naar onder anderen Rembrandt. Volgens Bernard Eilers was Rembrandt zelf eigenlijk een fotograaf avant la lettre, omdat hij schilderde met licht.
De term picturalisme komt van pictorial, dat schilderachtig betekent. De picturalisten ontwikkelden uiteenlopende, exotische en vaak bewerkelijke doka- en afdruktechnieken. Zoals de broomoliedruk waarbij olieverf op belicht fotopapier werd aangebracht en de gomdruk, waarbij de fotografen een lichtgevoelige emulsie met een kwast aanbrachten. De ambachtelijkheid van deze technieken bracht het werk van picturalisten dichter bij dat van schilders en grafici. (Bron: museum Het Rembrandthuis)
Dus: Maak een portret, stilleven, landschap….. en laat je inspireren door de stijl van de oude meesters (o.a. in licht, contrast, inhoud, bewerking, …)

Lichtval: Voor dit Fotokring Thema zijn we op zoek naar foto’s waarbij lichtval “de foto maakt”. Licht speelt een belangrijke rol in de foto; als hoofdonderwerp of om het onderwerp in de “spotlights” te zetten.

Fotokring op reis:
???