lidmaatschap

Hebt u belangstelling om lid te worden van de Fotokring? U bent van harte welkom om eens een clubavond bij te wonen. U kunt aanwezig zijn bij onze fotobespreking en in gesprek gaan met onze leden. Graag vooraf een e-mail aan onze secretaris, zodat we weten dat u komt. Bij de links vindt u websites van leden, en  kunt u alvast werk van onze leden bekijken.

Het lidmaatschap van de Fotokring kost €90,- per seizoen (van september tot half mei). U kunt dan deelnemen aan al onze clubavonden en andere activiteiten.

Als lid van de Fotokring bent u ook automatisch lid van de Fotobond, de landelijke overkoepelende organisatie voor amateurfotografen en van de regionale afdeling Kennemerland, waar onze club deel van uitmaakt.